Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquete; vaststelling van de vergoeding van de onderzoeker op de voet van art. 2:350 lid 3 BW.

Uitspraakbeschikking

________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.128.640/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 16 maart 2015

inzake

1 Michael David Ilhan VAN WAVEREN,

wonende te Rotterdam,

2. Rowena Sharonna Alexia VAN WAVEREN,

wonende te Amsterdam,

3. Aysel ERBUDAK,

handelend in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van Merdan Michael Tristan KOÇ,

wonende te Beverwijk,

VERZOEKERS,

advocaten: mrs. G. te Winkel en J.D. Kleyn, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JEEMER B.V.,

gevestigd te Velsen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEROMI HOLDING B.V.,

gevestigd te Beverwijk,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. J.H. Lemstra, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELTA ONROEREND GOED B.V.,

gevestigd te Beverwijk,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. S.M.A.M. Timmermans, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

2 W.J.M. SCHRAM,

wonende te Amsterdam,

3. A.J.P. SCHRAM,

wonende te Beverwijk,

BELANGHEBBENDEN,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen zullen in het navolgende als volgt worden aangeduid:

- verzoekers met Van Waveren c.s.;

- verweerster 1 met Jeemer;

- verweerster 2 met Meromi.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 4 juli, 25 juli, 18 oktober, 25 oktober 2013, 25 maart en 28 maart 2014 (alle met zaaknummer 200.128.640/01 OK) en 11 december 2013 (met zaaknummer 200.128.640/02 OK) in deze zaak.

1.3

Bij de beschikking van 4 juli 2013 heeft de Ondernemingskamer - voor zover hier van belang - Van Waveren c.s. niet ontvankelijk verklaard in het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Slotervaartziekenhuis B.V.

1.4

Bij de beschikkingen van 18 en 25 oktober 2013 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Jeemer en Meromi over de periode vanaf 28 december 2012, mr. W.J.M. van Andel benoemd tot onderzoeker en bepaald dat het onderzoek ten hoogste € 50.000 (exclusief BTW) mag kosten.

1.5

Bij de beschikking van 25 maart 2014 heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de onderzoeker het onderzoeksbudget verhoogd tot € 75.000 (exclusief BTW).

1.6

Bij de beschikking van 28 maart 2014 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag (met bijlage) van het in 1.4 hiervoor genoemde onderzoek ter inzage ligt voor een ieder.

1.7

De onderzoeker heeft bij e-mail van 22 september 2014 aan de secretaris van de Ondernemingskamer bericht dat hij op 31 maart 2014 een declaratie ten bedrage van € 75.000 (exclusief BTW), voorzien van urenspecificatie, heeft gezonden aan Jeemer en Meromi. De declaratie en urenspecificatie zijn bij voormelde e-mail gevoegd.

1.8

Bij brief van 29 september 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen laten weten dat de Ondernemingskamer, op de voet van artikel 2:350 lid 3 BW, de vergoeding van de onderzoeker zal bepalen, en hen bij die brief in de gelegenheid gesteld zich over de vergoeding van de onderzoeker uit te laten.

1.9

Bij brief van 7 oktober 2014 van mr. Te Winkel hebben Van Waveren c.s. zich op het standpunt gesteld “dat niet de volledige declaratie van de onderzoeker op Meromi Holding B.V. en Jeemer B.V. verhaald kan worden”. Van de overige partijen is in dit verband niet vernomen.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De door de onderzoeker overgelegde urenspecificatie geeft inzicht in alle in het kader van het onderzoek verrichte werkzaamheden. De specificatie is uitgesplitst naar aard van de werkzaamheden, de persoon die het werk heeft verricht, de daarmee gemoeide tijd en kosten. Van Waveren c.s. heeft als bezwaar aangevoerd dat de onderzoeker zijn taak te buiten is gegaan door “uitgebreid de governance van het Slotervaart [te] gaan onderzoeken” en dat dat heeft geleid tot extra werk en kosten.

2.2

De Ondernemingskamer stelt voorop dat de onderzoeker in beginsel vrij is in de inrichting van het onderzoek en het verslag. Hetgeen Van Waveren c.s. heeft aangevoerd kan, gelet op het door de Ondernemingskamer in rechtsoverwegingen 3.8 tot en met 3.16 van de beschikking van 18 oktober 2013 afgebakende onderzoeksveld, niet leiden tot de conclusie dat de onderzoeker zijn taak te buiten is gegaan. Nu er geen verdere bezwaren zijn aangevoerd, de onderzoeker voldoende inzicht heeft verschaft in de verrichte werkzaamheden in het kader van het onderzoek en de daarbij behorende kosten, en de Ondernemingskamer het door de onderzoeker gedeclareerde bedrag ook niet onredelijk voorkomt, zal zij de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 75.000 (exclusief BTW);

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en G.A. Cremers en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 16 maart 2015.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature