Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK, enquête, kostenverhoging

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.158.426/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 25 maart 2015

inzake

[verzoeker] ,

wonende te Amstelveen,

VERZOEKER,

advocaat: mr. E.F. Renes, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H.R.C. HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. J. van Embden, kantoorhoudende te Amstelveen.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

verzoeker met [verzoeker];

verweerster met HRC.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 25 november 2014 en 3 december 2014 in deze zaak.

1.3

Bij haar beschikking van 25 november 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van HRC bevolen, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten en het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 15.000 (exclusief BTW). Voorts zijn bij deze beschikking [A] geschorst als bestuurder van HRC en mr. O.J. Smit benoemd tot bestuurder van HRC bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding. Bij de beschikking van 3 december 2014 heeft de Ondernemingskamer mr. E. Hammerstein als onderzoeker aangewezen.

1.4

Bij e-mail van 11 maart 2015 heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten te verhogen met € 8.500 (exclusief BTW) tot € 23.500 (exclusief BTW).

1.5

Bij brief van 12 maart 2015 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer het verzoek van de onderzoeker aan partijen en de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder toegestuurd en hen tot 24 maart 2015 in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen toewijzing van het verzoek kenbaar te maken. Van partijen is niet vernomen.

2 De gronden van de beslissing

Nu tegen het verzoek van de onderzoeker geen bezwaren zijn ontvangen en het verzoek de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voorkomt, zal de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag verhogen zoals verzocht.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 23.500 (exclusief BTW);

bepaalt dat H.R.C. Holding B.V. ten genoege van de onderzoeker aanvullende zekerheid dient te stellen voor betaling van dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. E.A.G. van der Ouderaa en mr. A.C. Faber, raadsheren, en E.R. Bunt en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. van Wees, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 25 maart 2015.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature